Ir a nuevo Pandrama
Fondo

Yo, soy la persona de tu destino (Boku, Unmei no Hito desu)